Gdy dziecko nie chce mówić...


Sprawy dotyczące rozwoju mowy dziecka, wad wymowy, momentu i potrzeby rozpoczęcia terapii logopedycznej stale jeszcze budzą kontrowersje i logopedzi często muszą odpowiadać na pytania z nimi związane. Oto najczęstsze zadawane pytania zadawane przez rodziców: co zrobić , jeżeli dziecko w wieku 3 lat nie mówi? Kiedy należy pójść z dzieckiem do logopedy?

Prawidłowo rozwinięte 3-letnie dziecko powinno rozumieć mowę, mówić zrozumiale, posługiwać się zdaniami prostymi i złożonymi, prawidłowo wymawiać większość głosek. Zamianie mogą ulegać jedynie głoski najtrudniejsze - sz; ż; cz; dż; r.
Jeżeli 3-latek nie mówi, mówi bardzo mało, mowa jego jest niezrozumiała, zamienia lub zniekształca wiele głosek, należy zgłosić się do logopedy.
Możliwe, że logopeda stwierdzi jedynie proste opóźnienie rozwoju mowy, które z czasem się wyrówna. Może się jednak okazać, że zdiagnozowana zostanie dysfazja rozwojowa, czyli wrodzone zaburzenie rozwoju mowy, które wymaga intensywnej terapii, bo bez niej nie nastąpi prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Kiedy należy pójść z dzieckiem do logopedy?


W każdym przypadku stwierdzenia zaburzeń mowy należy jak najszybciej rozpocząć terapię logopedyczną, gdyż wczesna interwencja skraca jej czas i zwiększa efektywność. W tym celu należy udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8b i złożyć wniosek na badanie logopedyczne w Punkcie Informacyjnym. W ciągu miesiąca dziecko zostanie zdiagnozowane przez logopedę a rodzic poinformowany o wynikach badania. Jeżeli poziom rozwoju emocjonalno - społecznego dziecka wyklucza samodzielne jego uczestnictwo w zajęciach w gabinecie, wówczas rodzic jest obecny . Po każdych zajęciach zostaje udzielony rodzicom instruktaż do pracy z dzieckiem w domu.
Jeżeli dziecko pochodzi z obciążonego okresu ciążowo - okołoporodowego, ma uszkodzony słuch, jest dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, z rozszczepem podniebienia lub innymi ciężkimi schorzeniami, należy zgłosić się do logopedy przed ukończeniem przez nie 1 r.ż.

Z 2-latkiem należy pójść do logopedy, jeżeli nie gaworzy, nie mówi, ślini się, ma kłopoty z żuciem i połykaniem, oddycha ustami, nie rozumie poleceń.
Można zapobiec powstawaniu i utrwalaniu się wad wymowy u dziecka, zgłaszając się do logopedy na badanie kontrolne, zanim ukończy ono 3r.ż.
Nie wszystkie przypadki zaburzonej artykulacji wymagają interwencji logopedy. Dzieci, u których stopień zaburzenia mowy nie jest głęboki mogą pozostać pod opieką rodzica czy wyszkolonego nauczyciela przedszkola.


Logopeda Iwona Wawrzyniak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Kreczmańska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-10 14:33:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Teresa Kreczmańska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 14:33:05
  • Liczba odsłon: 361
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136644]

przewiń do góry