Z Sierpca: Terapia dla najmłodszych

Data: 2009-09-09

Nie ka¿de nadpobudliwe dziecko ma ADHD. Podobnie kłopoty z nauka nie muszę oznaczać dysleksji. Warto jednak trzymac rekę na pulsie i w razie niepokojacych sygnałów zgłosić swoje dziecko do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu. - Swiadomość rodziców na pewno wzrasta. Tylko w ubiegłym roku trafiło do nas 1000 dzieci, które uzyskały porady psychologa, pedagoga czy logopedy - mówi

Katarzyna Jankowska, dyrektor poradni.

Obecnie przyjmowane sa tutaj zapisy na wybrane zajecia terapeutyczne. Nie dla wszystkich starczy miejsca. Liczy sie kolejność zgłoszeń. Stad lepiej ju¿ dzis odwiedzić poradnię, by zapisać pociechę np. na terapię prowadzona metoda EEG Biofeedback. - Jest to nowoczesny sposób treningu mózgu, który pomo¿e uzyskać dziecku lepsze wyniki w szkole, sporcie czy muzyce. Dzieki tej metodzie mo¿liwy jest znaczny wzrost efektywnosci mózgu - mówi Jolanta Weglarz, pedagog poradni.

Dziecko bierze udział w 10 spotkaniach, podczas których wykorzystywany jest m. in. odpowiedni program komputerowy z zestawem specjalistycznych gier.

Terapeutka Anna Sobocińska bedzie prowadzić z kolei terapię integracji sensorycznej. To forma skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, majacych problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych. Terapia usprawnia te¿ dzieci z ADHD, z mózgowym pora¿eniem dzieciecym, a tak¿e dzieci cierpiące na autyzm, niedowidzące i niedosłyszące. - To taka "naukowa zabawa" prowadzona w sali wyposa¿onej w ró¿ne przyrządy. Stymulują one m.in. system dotykowy, wzrokowy, słuchowy i węchowy - mówi terapeutka.

W ten sposób mo¿na te¿ pomóc najmłodszym, gdy z ró¿nych powodów maja lęk przed hustaniem sie na hustawkach, albo boją się jakichś odgłosów czy te¿ maja wstręt do ró¿nych materiałów, faktur lub struktur.

- Wbrew pozorom to bardzo częste objawy u dzieci, z jakimi zgłaszają się do nas zaniepokojeni rodzice. To efekt czasów, w jakich ¿yjemy. Dzieci częściej siedzą przed telewizorem ni¿ bawią się na swie¿ym powietrzu. A przecie¿ najlepiej rozwijają sie podczas ruchu - mówi dyrektor placówki.

W razie zaobserwowania takich niepokojacych objawów, najlepiej zgłosić się na konsultacje do poradni. W wielu przypadkach mo¿na pomóc. Terapia to jednak tylko wycinek działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.

- Ze wzgledu na du¿e zainteresowanie, po raz kolejny organizujemy profilaktyczne badania przesiewowe - dowiadujemy się w placówce.

Wrzesień to dobry moment, by sprawdzić słuch, wzrok, mowę dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Logopedzi z poradni trafią te¿ do przedszkoli. Niestety, ka¿da ich wizyta kończy się znalezieniem kolejnych przypadków maluchów z wadami wymowy. Lepiej

jednak poinformowac rodziców o problemie, by szybciej rozpoczać terapię i nie nara¿ac dziecka na zbędne stresy.

W poradni mo¿na równie¿ znalezc pomoc w przypadku, gdy uczeń ma problemy z czytaniem czy pisaniem. - Trafiają do nas dzieci z Sierpca i okolic, tak¿e te które uzyskały specjalistyczna diagnozę w poradni w Płocku. W ten sposób rodzice oszczedzaja czas i pieniądze na dojazdy - dowiadujemy sie w poradni, która ma ogromne aspiracje na rozwój swojej działalności.

Mowa o utworzeniu w placówce zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ma on na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole

podstawowej. - Taki zespół na pewno przydałby sie w naszym powiecie. Dzięki temu moglibyśmy sie zajać dziecmi nie tylko w wieku przedszkolnym i starszym - zaznacza Katarzyna Jankowska.

Potrzebne są na ten cel srodki. Na razie udało sie jedynie w ramach pozyskanych funduszy zorganizowac wspominane badania przesiewowe oraz otworzyć i wyposa¿yć salę integracji sensorycznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu miesci sie przy ul. Armii Krajowej 8b. Informacje udzielane sa pod tel. 024 275 29

94. BeeS

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.tp.com.pl

Adres tego artykułu to: http://www.tp.com.pl/article7987.html

Strona 1

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-13 17:30:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-13 17:30:55
  • Liczba odsłon: 633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136636]

przewiń do góry