Pomoc Dzieciom
Data publikacji: 2011-12-02, 15:10:14
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego.
    Dzieci i ich rodzice objęci są wszechstronną pomocą. Korzystają z zajęć z psychologiem, pedagogiem specjalnym, surdo i tyflopedagogiem, logopedą oraz terapeutą integracji sensorycznej. Cyklicznie organizowane są także zajęcia grupowe rodziców z dziećmi na Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. Prowadzą je specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju: oligofrenopedagog Agnieszka Strusińska i psycholog Jolanta Ludwiczak.

       Wiadomo, że podstawą dziecięcej aktywności jest ruch i działanie, dlatego podczas zajęć wykorzystywane są elementy metody W. Sherborne. Główną ideą tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Genialność metody Weroniki Sherborne polega na jej prostocie i naturalności. Ruch rozwijający wywodzi się z naturalnych zabaw ruchowych dzieci z rodzicami zwanych popularnie baraszkowaniem. System ćwiczeń Weroniki Sherborne ma zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. W założeniu tej metody leży kształcenie świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomości przestrzeni i działanie w niej, dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z jednym partnerem w parach, potem w trójkątach, a wreszcie z całą grupą. Podczas kontaktu z drugim człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą. Są to tzw. ćwiczenia z partnerem, z grupą, poznaj swą siłę w ćwiczeniach przeciwko partnerowi i grupie po to aby nauczyć się współpracować z innymi; ćwiczenia z partnerem i grupą. Ostatnia kategoria ruchu jest to ruch kreatywny. Nauczyciel proponuje gotowy scenariusz zajęć, ale zmienia go podążając za propozycjami dzieci. W ten sposób dziecko poznaje siebie i świat, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpiecznie może stać się twórcze. Prawdziwy kontakt dziecka z matką i ojcem, od początku życia po wiek szkolny, wpływa na prawidłowy rozwój psychiczny. Wszelkie braki, skłócenia w więzi emocjonalnej z rodzicami mogą być później nie do odebrania i do nie naprawienia. 

      Rodzina w pełni zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka od ograniczonych po psychicznie, a głównie potrzebę bezpieczeństwa, miłości, akceptacji. Zabawy rodziców z dzieckiem w atmosferze radości i miłości służą zaspokajaniu tych potrzeb. Elementem relaksującym wykorzystywanym podczas zajęć jest muzyka. 

     Ta forma wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka jest szczególnie doceniana przez rodziców, gdyż ich dzieci mają możliwość kontaktu z rówieśnikami i kształtowania umiejętności społecznych a większość z nich nie jest objęta jeszcze procesem wychowania przedszkolnego. Zajęcia sprzyjają ponadto wymianie doświadczeń przez rodziców dzieci. 
W dniu 30 listopada 2011roku po raz kolejny spotkaliśmy się na sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Sierpcu.
Agnieszka Strusińska
Jolanta Ludwiczak 
PPP Sierpc

źródło: www.powiat.sierpc.pl
Galeria wiadomości
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-05 11:23:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-05 11:23:14
  • Liczba odsłon: 361
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136632]

przewiń do góry