Diagnostyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne mają na celu określenie:

      -      poziomu intelektualnego dzieci i młodzieży,

-         stopnia dojrzałości szkolnej,

-         deficytów rozwojowych,

-         zaburzeń emocjonalnych (ich źródeł i następstw),

-         poziomu wiadomości i umiejętności ucznia,

-         lateralizacji (dominacji stronnej),

-         możliwości przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,

-         rodzaju i przyczyn wad wymowy,

-         przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii),

-         zamiłowań, zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów.

 

Formy pomocy grupowej dla uczniów:

      -  zajęcia warsztatowe z młodzieżą - ,,podnoszenie poczucia własnej wartości”,

     -  ,,warsztaty zawodoznawcze dla gimnazjalistów i maturzystów”,

     -  profilaktyka uzależnień - ,,zdrowy styl życia”,

     -  trening ,,asertywności”,

     -  trening ,,radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym”,

     - warsztaty aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

     - warsztaty uczące autoprezentacji, umiejętności komunikowania się.

 

Formy pomocy:

 - dla nauczycieli: warsztaty integracyjne, warsztaty np. ,,Ruch rozwijający  Weroniki

    Sherborne”, ,,Arteterapia jako forma wspomagająca rozwój dzieci”, ,,Sygnały myśli

   samobójczych – uważny nauczyciel, szkolenia dotyczące: specyficznych trudności w 
   nauce,       
rozpoznawania,    zażywania        środków    uzależniających,     trudności
  wychowawczych,
wprowadzenie do zagadnień uzależnień od telewizji, komputera,
  Internetu, grupa wsparcia 
dla pedagogów i psychologów szkolnych.

 -dla rodziców: terapia rodzin dzieci moczących się, program wspomagający
  wychowywanie 
dzieci -,,Szkoła dla Rodziców”, grupy wsparcia dla rodziców dzieci z
  dysfunkcjami rozwoju 
(niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, z wadami słuchu, z
  porażeniem mózgowym
  dziecięcym, Zespołem Downa), prelekcje i wykłady
 dotyczące profilaktyki uzależnień, 
trudności wychowawczych oraz w nauce.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobocińska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-16 11:59:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobocińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 11:59:52
  • Liczba odsłon: 543
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136627]

przewiń do góry