MISJA PORADNI

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu jest publiczną placówką oświatową działającą na terenie Powiatu Sierpeckiego. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Sierpecki, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.

Placówka  działa w oparciu o Statut Poradni.

Za podstawę prawną statutu przyjęto:

Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 56, poz. 357, 1997), Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U. Nr 13, poz.109), z późniejszymi zmianami z dnia 11 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z 2003r.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) z późniejszymi zmianami z dnia 29 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 23, poz.192)

 

,,Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą radość przynosi mu pokonanie trudności, osiągnięcie celu, odkrycie tajemnicy, radość triumfu i szczęścia samodzielności, opanowania i władania”.

 

 

        Zacytowane słowa Janusza Korczaka to myśl przewodnia wyznaczająca kierunek działalności naszej placówki. Problemy i potrzeby dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, a także nauczycieli i wychowawców  wyzwalają w nas – pracownikach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu nieustanną chęć i konieczność działania na rzecz zaspokajania oczekiwań osób zwracających się o pomoc.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobocińska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-16 11:40:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobocińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 11:40:56
  • Liczba odsłon: 963
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 136684]

przewiń do góry